The Concept Factory är lyhörda för våra behov och ändrar gärna saker om jag har synpunkter. I hanteringen av projekten håller de koll på mina åtaganden och gör det där lilla extra.

Magnus Schmiedtke, Business Development Manager Nordic, FileMaker

image: jigsaw_factory

Samarbetspartner. Vi bryr oss.

Oavsett storlek på din verksamhet vill vi hjälpa dig att uppnå det du vill åstadkomma. Vi investerar tid i att förstå din affär, bransch och de mekanismer som styr marknaden du agerar på. Vi vill förstå och dela din målbild - både på kort och lång sikt.

Liten? Vi ger dig en bra start.

Vi gillar att jobba med dynamiska företag som vill växa snabbt och frigöra sin potential. Vårt jobb är att se till att du får utväxling för din reklaminvestering så att du kan växa snabbare. Vi förstår att du kanske inte har någon stor marknadsbudget. Vårt samarbete förutsätter därför att vi anpassar oss. Inga problem. Vi har hjälpt många nystartade företag genom åren och vet vad som krävs.

Mittemellan? Vi avlastar och positionerar dig.

Växtvärk och konkurrens från stora globala aktörer? Vi kan hålla jämna steg med företag som har stort behov av flera parallella kommunikationsinsatser. Vi kan hjälpa ditt företag oavsett om ni växer organiskt, genom förvärv eller via partnernätverk. Vi har kunskap och erfarenhet om vilka enskilda insatser som fungerar bäst, samtidigt som vi hjälper er att nå de övergripande kommunikationsmålen.

Stor? Vi hjälper dig med några av pusselbitarna.

Vi kan inte lägga hela ditt pussel - däremot  kan vi hjälpa dig med många av dina avgränsade kommunikationsbehov, externa såväl som interna. Produktlanseringar, varumärkesstrategiska projekt och rekryteringskommunikation, listan kan göras lång. Vi har många stora internationella uppdragsgivare och fungerande processer. Insikt och respekt för hur beslutsprocesser i stora organisationer fungerar är en del av vår mångåriga erfarenhet.

Kommunikation som berör människor och förflyttar företag

Vi är en prestigelös samarbetspartner inom kommunikation som främst riktar våra tjänster till företag med internationell profil. Våra uppdragsgivare finns inom life science, ICT, livsmedels- & förpackningsindustrin, finans- & försäkringssektorn samt clean-tech. Kännetecknande för vårt arbete är fokus på affärsnytta, starka budskap med dramaturgisk höjd och effektivt nyttjande av såväl digitala som traditionella kanaler.